DenEesti DenEesti
ENG / EST / RUS /

Jätkusuutlikkus

DenEesti on üks esimesi turismifirmasid, kes pöörab suurt tähelepanu jätkusuutliku turismi arendamisele Läänemere piirkonnas. Me liitusime Travelife programmiga 2015. aastal, kuid juba aastast 2012. oleme pühendunud kestliku turismi teemadele ning olnud seotud erinevate jätkusuutlikkuse sertifitseerimisprogrammidega.  Iga 2 aasta tagant läbime auditeerimise ja siin on kokkuvõte meie viimasest (2023) jätkusuutlikkuse raportist ja tulemustest.

Oleme järgnevalt sõnastanud oma jätkusuutlikkuse eesmärgid:

♦ Rikastame turistide külastuskogemust autentse kohaliku kultuurielamuse pakkumisega.

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu:

 • Arendame ja pakume tuure, mis võtavad arvesse kohaliku kultuuri eripärasid, tavasid ning panustame ja toetame kohaliku kultuuri arengut.

Olulisemad tulemused 

 • Valime klientidele toitlustamiseks kohti, kus pakutakse kohalikku toitu. Valime partnereid oma ettevõtte alusväärtuste järgi. Meie jaoks on oluline, et meie partnerid toetaksid ja aitaksid tutvustada kohalikku kultuuri.
 • Eelistame töötada koos väikeettevõtetega, toetame väikeettevõtlust. 2023. aastal tellisime 53% bussidest väikeettevõtetelt (ettevõtted, kellel on 1-3 bussi).
 • Pöörame tähelepanu väikegrupi tuuridele, sest see aitab parandada külastajakogemust ning võimaldab korraldada personaalsemaid tuure.
 • 2023. aastal oli meie keskmine grupi suurus 21% väiksem kui 2022. Meie keskmiseks grupi suuruseks oli 22 turisti.
 • Disainime ja pakume tuure, mis toetavad kohalikke ja aitavad meil külastajatele pakkuda sisevaadet kohalike igapäevaellu.

♦ Säilitame ja parendame sihtkohti ja kohalikku kultuuri

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu:

 • Jälgime kohalikke tavasid, seadusandlust ja standardeid, võtame arvesse ja loome parimaid praktikaid.

Olulisemad tulemused 

 • Lisaks suurtele kruiisisadamatele tutvustame ka väikseimaid sadamaid (Saaremaa, Pärnu) ja disainime ja pakume oma klientidele ka keskkonnasõbralikke ekskursioone (jalgsi ja ratastel), mis aitavad vähendada turismibusside osakaalu kesklinnas.
 • Disainime ja arendame ekskursioone, mis on autentsed, arvestavad keskkonnaga ja toetavad kohalikku ettevõtlust.
 • 2023. aastal keskendus ligikaudu 48% meie tuuridest atraktsioonidele ja sihtkohale, mis ei asu vanalinnas. Teiste gruppide logistikat üritame hajutada, et me ei ülerahvastaks objekte.
 • Planeerime ekskursioonide ajakavad nii, et gupid väljuvad ja saabuvad hajutatult. 2023. aastal läks tuurile keskmiselt 56 turisti ühes tunnis.
 • DenEesti on vastutustundlik ja proaktiivne ettevõte. Oleme Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (EKTK) liige, mille kaudu oleme kaasatud valdkonna üldpoliitika kujundamisse. 2021. aastast oleme ainsa kohaliku turismifirmana ka Rohetiigri liikmed.
 • Osaleme valdkondliku arengut puudutavates diskussioonides ja suhtleme erinevate valdkondlike gruppidega – sadama esindajad, linna esindajad, kruiisiklaster, Tallinna Giidide Ühing.
 • Oma väärtustest lähtuvalt toetame kohalikke kogukondi, nii annetuste kui aja panustamise kaudu.

Toetame organisatsioone ja projekte, mis aitavad parandada sotsiaalset ja kultuurilist kooseksisteerimist:

  1. Eesti Skautide Ühing – ühing aitab noortel leida huvi looduse ja keskkonnahoiu vastu, aitab noortel iseseisvuda ja õpetades oskusi looduses toimetulekuks.
  2. Minu Unistuste Päev  – organisatsioon, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua nende ja nende lähedaste ellu rohkem rõõmu ja sära.
  3. Laevaselts Runbjarn (Ruhnu Karu) – aitab säilitada Eesti puulaeva kultuuri

♦ Pakume turvalisi ja kõrge kvaliteediga teenuseid oma klientidele (kruiisifirmadele) 

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu:

 • Oleme välja töötanud oma valdkonna jaoks asutusesisese ohtude juhtimissüsteemi, mille kaudu teeme kindlaks riskifaktorid ja minimeerime riske oma ekskursioonidel.

Olulisemad tulemused

 • Koostasime iga valdkonna jaoks (giidid/transport/turismiobjektid) hügieenikontseptsiooni juhised, mis lähtusid meie riskihinnangust tuuridele, laevafirmade nõuetest, Vabariigi valitsuse korraldustest ja Terviseameti soovitustest.
 • DenEesti jälgib kõiki rahvusvahelisi ja riiklikke seadusi ja regulatsioone, jälgime vastutustundliku, ausa ja õiglase äri põhimõtteid. Maksame kõiki kohalikke makse, meie firmasisene dokumentatsioon on korrektne, sõlmime oma partneritega koostöölepingud tööde teostamiseks.
 • Viime läbi riski- ja jätkusuutlikkusalaseid ning koroonaohu vältimise hindamisi (2023. aastal viisime läbi 5 ekskursiooni auditeerimise) ja inspekteerime regulaarselt kasutatavaid partnereid.
 • Juhime transpordilogistikat pro-aktiivselt ja meil on välja töötatud spetsiaalsed nõuded bussifirmadele ja -juhtidele. Kõik giidid on kohalikud. Kui tuur seda võimaldab, siis eelistame kasutada atesteeritud giide. Iga kruiisihooaega alustame hooajaeelse koosolekuga, kus käime läbi kõige olulisemad operatiivsed küsimused.
 • Oma tegevuses arvestame keskkonnahoiu põhimõtetega; meie tuurid ei kahjusta looduskeskkonda ega kohalikku elurikkust.
 • Me ei korralda retki ökoloogiliselt tundlikele aladele. 93% meie tuuridest on kultuuri- ja linnaekskursioonid. Osad tuurid sisaldavad käike loodusradadele, kuid seal liigume vaid selleks ettenähtud teedel.
 • 2023. aastal kasutas 51% meie tuuridest transporti väiksemaks mahus (sõiduaeg bussis moodustab vähem kui 50% tuuri pikkusest).
 • 2023. aastal kasutasime Green Soundi audioseadmeid 67% meie tuuridest. See aitab parandada ekskursioonide kvaliteeti ja vähendada mürareostust.

♦ Meie ettevõte ja tegevused arvestavad jätkusuutlikkuse põhimõtetega, alates planeerimisprotsessist kuni elluviimiseni.  

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu:

 • Ettevõttes on jätkusuutlikkuse valdkonna eest vastutaja ja kõik töötajad panustavad meie tegevuste jälgimisse, parendamisse ja eesmärkide elluviimisse.
 • Oleme töötanud välja DenEesti tegevuste jätkusuutlikkuse põhimõtted ja kaasame oma partnereid, et nad saaksid oma tegevuse viia vastavusse meie kestliku arengu nõudmistele ja julgustame partnereid ka ise jätkusuutlikumalt tegutsema.
 • Meie jätkusuutlikkusealane tegevus on dokumenteeritud, meil on väljatöötatud plaan tegevuste elluviimise jälgimiseks ja hindamiseks.
 • Teeme koostööd kohaliku kogukonna ja partneritega, kellega meie tegevus on seotud ja kellest meie tegevus on mõjutatud.
 • Olulisemad tulemused
 • Oleme töötanud välja ettevõttesisese keskkonnapoliitika, mille alla kuuluvad jäätmete, vee, saaste vähendamine ning jätkusuutlik hankeplaan. Jälgime keskkonnapoliitikast lähtuvaid tegevusi regulaarselt ning püüame oma tegevusega avaldada positiivset mõju keskkonnale.
 • Panustame oma aega jätkusuutlikkuse teemadele, meil on oma jätkusuutlikkuse koordinaatorid.
 • Enamik meie töötajaid on läbinud Travelife’i pakutavad koolitused ja saanud ka vastava sertifikaadi.
 • DenEesti grupi juhatuse liige on ka meie jätkusuutliku valdkonna eestvedaja. Juhtkond panustab sellesse, et kõik töötajad oleksid kaasatud meie eesmärkide elluviimisse.
 • Kõigil meie tuurides sisalduvatel kohvipausidel pakutavad pagaritooted on lihavabad.

♦ Harime ja toetame meie töötajaid ja partnereid jätkusuutlikkuse põhimõtete osas.  

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu:

 • Meie töötajad on kaasatud ja vastutavad kindla tegevusvaldkonna eest.
 • Arutame jätkusuutlikkust puudutavaid teemasid oma koosolekutel ja regulaarselt jälgime, hindame ja auditeerime oma tegevusi lähtuvalt tulemusindikaatoritest.
 • Kogu jätkusuutlikkuse valdkonda puudutav informatsioon on dokumenteeritud ja töötajatele kättesaadav. Arutame ja tutvustame valdkonna teemasid meie koosolekutel.
 • Kommunikeerime jätkusuutlikkusealaseid aspekte oma partneritele – objektidele, transpordifirmadele, giididele, klientidele ja teistele huvitatud osapooltele.
 • Giidid ja transpordiettevõtted jälgivad valdkondlikke tegevuskoodekseid, mis hõlmavad ka jätkusuutlikkuse praktikaid.
 • Julgustame kaasatust ja pühendumust, pakume osalemist keskkonnaalastel ja valdkondlikel koolitustel.
 • Kui võimalik, siis ostame tooteid ja teenuseid, mida müüakse kestliku arengu põhimõtteid silmas pidades.

Olulisemad tulemused

 • Meie töötaja läbis 2023. aastal keskmiselt 2 erinevat koolitust, mis olid seotud turismi, tervise ja ohutuse valdkonna ning enesearenguga.
 • Harime oma töötajaid, et nad aitaksid kaasa jätkusuutlikkuse valdkonna info jagamisele ja praktikate elluviimisele.
 • Kõik töötajad on läbinud töökeskkonna juhendamise ja enamik töötajaid on läbinud esmaabi koolituse.
 • Enamikel meie töötajatest on Travelife’i koolituse läbimise sertifikaat, mis tõendab, et nad on läbinud programmi pakutavad koolitused.
 • ♦ DenEesti suhtub proaktiivselt meie tegevuse keskkonnaalase negatiivse mõju minimeerimisse. Oleme pühendunud tegevustele, mis hõlmavad ressursside taaskasutamist ja tarbimise vähendamist 

Eesmärk saavutati järgmiste tegevuste kaudu:

 • Oleme oma tegevuskavas toonud välja jäätmete, energia ja saaste vähendamisega seotud eesmärgid.
 • Kõik töötajad on kaasatud sellesse, et vähendada jäätmete tekkimist ning propageerida jäätmete liigiti kogumist ja käitlemist.Oleme töötajaid kaasanud, koolitanud ja juhendanud meie keskkonnaalasest plaanist ja eesmärkidest lähtuvalt.
 • Tarbime ressursse targalt ja efektiivselt.

Olulisemad tulemused

 • Meie kontorivalgustus on energiasäästlik, kasutame energiatõhusamaid kontoriseadmeid ja -masinaid ja töötasime välja energiatarbimise parimad praktikad.
 • Ostsime 1 uue printeri, mis vastavad Blue Angel nõuetele.
 • 2023. aastal vähendasime kütuse tarbimist 11% võrreldes 2022. aastaga.
 • Panustame keskkonnaalaste parimate praktikate elluviimisse.
 • Oleme töötanud välja ja jälgime kestliku hanke poliitikat, mis aitab meil teha paremaid valikuid ja vähendada mõju keskkonnale.
 • Kogu kontoris kasutatav paber taaskasutatakse ja käideldakse vastutustundlikult.
 • Vähendasime paberi väljaprintimist 34% võrreldes 2022. aastaga.
 • Kus võimalik, oleme vähendanud ühekordsete töövahendite ja ressursside kasutamist.
 • Meil on töötatud välja põhimõtted,mis aitavad transpordilogistikat paremini korraldada.
 • Alustasime meie populaarsemate tuuride transpordi CO2 jalajälje mõõtmist.
 • Kui soovid rohkem teada meie tegevusest, siis jagame meeleldi informatsiooni, kogemust, parimaid praktikaid. Lisainformatsiooni saamiseks võta julgelt ühendust meie ettevõtte Tallinna kontori jätkusuutlikkuse valdkonna spetsialistiga Anneli Lehtsaluga (anneli@deneesti.ee) või DenEesti grupi jätkusuutlikkuse valdkonna juhi Ryan Jenkinsiga (ryan@deneesti.ee).

DenEesti jätkusuutlikkuse sertifikaat on pikendatud kuni 2025. aastani.